Tăng cường kết nối các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, để doanh nghiệp bổ trợ cho nhau

0

TTDNO – Nhằm thực hiện đề án, mục tiêu đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang giám sát theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế.

Quang cảnh Hội thảo góp ý Đề án “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam”.

Được biết, hiện chỉ có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia được một phần chuỗi giá trị toàn cầu, 14% thành công trong việc liên kết với đối tác nước ngoài, trong khi số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam là rất nhiều.

Qua đó, kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá 8,9% tốc độ tăng GDP, chiếm tỷ trọng 43% GPD, đóng góp 15,4% ngân sách nhà nướcthu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kiinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân…

Cụ thể, tại Hội thảo góp ý Đề án có chủ đề “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam” mới đây. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chiasẻ, cần phải kết nối được doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; cần làm sao để doanh nghiệp có thể bổ trợ cho nhau, doanh nghiệp nào đi đầu, dẫn dắt… không rời rạc như hiện nay. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nhấn mạnh: “Hiện nay doanh nghiệp nước ngoài đi theo hướng của họ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia rất ít”.

Cũng tại Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo, một trong những hạn chế của khu vực kinh tế tư nhân là tính liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu. Các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng cải thiện khả năng liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh  để tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hiện chỉ có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia được một phần chuỗi giá trị toàn cầu, 14% thành công trong việc liên kết với đối tác nước ngoài, trong khi số doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là rất nhiều.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ tại Hội thảo: khu vực kinh tế tư nhân hầu hết quy mô nhỏ, thiếu các nguồn lực, năng suất thấp và khó tăng. Thiếu vắng doanh nghiệp quy mô vừa và sự dẫn dắt của doanh nghiệp quy mô lớn. “Đặc biệt, doanh nghiệp tư nhân đơn độc, thiếu liên kết, thiếu các tổ chức, hiệp hội hỗ trợ”. Đồng thời, đề xuất tạo lập sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với nhau và trên thị trường quốc tế.

Tương tự, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đặt ra nhiều câu hỏi tại Hội thảo:“Văn hóa liên kết của chúng ta rất yếu và kém. Tại sao người Việt lại không liên kết được với người Việt? Doanh nghiệp tư nhân không liên kết được với doanh nghiệp nhà nước? Ngay bản thân trong nội bộ của một doanh nghiệp cũng không liên kết được với nhau”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng trăn trở khi các nước có văn hóa liên kết rất tốt, ý thức cộng đồng tương tác hỗ trợ nhau nhưng ở Việt Nam lại rất lỏng lẻo, yếu. Nếu có liên kết được với nhau chỉ “ba bữa là hỏng”.

Dịp này, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân thì cho hay, Hiệp hội đã có thử nghiệm liên kết giữa các doanh nghiệp nhưng không thực hiện được vì có thể do văn hóa, do doanh nghiệp lớn chưa lớn hẳn, doanh nghiệp nhỏ nhỏ quá nên không “chạm trán nhau” được.

Trắc Long – Thiện Tài

Có thể bạn thích

Bài viết cùng chuyên mục