14 lượt xem

ABBANK tiếp tục tăng vốn điều lệ gần 10.000 tỷ

15589547 1451341208211189 5944891007513767023 n 1484622030.jpg

Theo đó, ABBANK sẽ có lộ trình tăng vốn điều lệ được chia thành hai đợt. Cụ thể, đợt 1, ABBANK sẽ phát hành 114.262.271 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 20%; và phát hành 11.426.227 cổ phần tương đương 2% vốn điều lệ cho cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan).

Đồng thời, ABBANK sẽ tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong đợt 2. Qua đó,nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng gồm 2.256.094.620.000 đồng được trích từ lợi nhuận chưa phân phối và 183.404.860.000 đồng trích từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, theo đó số cổ phần thưởng phát hành là 243.949.948 cổ phần phổ thông, tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn đợt 1.

Trong đó, kết thúc quý 2/2021, ABBANK ghi nhận sự tăng trưởng tích cực khi tăng 85% so với 6 tháng đầu năm 2020, đạt 1.164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cùng với đó, ABBANK đã tích cựcchuyển đổi số và tạo dấu ấn tốt khi hàng loạt tính năng mới của ứng dụng ngân hàng số AB Ditizen ra mắt và thu hút thêm lượng lớn khách hàng mới sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ABBANK.

Ngọc Danh – Mỹ Huyền

http://bestlife.net.vn/index.php/kinh-doanh/abbank-tiep-tuc-tang-von-dieu-le-gan-10-000-ty-2655.html