• Trang chủ
  • Doanh nghiệp
  • Bình Dương: 100% doanh nghiệp hoạt động, sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
13 lượt xem

Bình Dương: 100% doanh nghiệp hoạt động, sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho hay, kể từ khi dịch vụ hoàn thuế điện tử chính thức được triển khai đến nay, hệ thống đã mở rộng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế gắn với thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

1thue

Hầu hết các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương đã sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Cụ thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100% số doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, tỷ lệ người nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thành công với ngân hàng đạt 98,01%, giao dịch chứng từ điện tử đạt 97,98%, số tiền nộp thuế điện tử đạt 97,99%.

Năm 2020, tuy nền kinh tế gặp nhiều khó khan. Thế nhưng, nhờ làm tốt các công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ đọng thuế, công tác thanh tra, kiểm tra… nên kết quả thu ngân sách của Ngành Thuế tỉnh Bình Dương đạt 48.552 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán năm Bộ Tài chính giao.

Năm 2021, Ngành Thuế tỉnh Bình Dương xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp thực hiện, điển hình: Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp chính sách rõ ràng, cụ thể cho người nộp thuế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư an tâm và thực hiện tốt các quy định của Luật Thuế…

Tuấn Hải