123 lượt xem

Cần Thơ: Triển khai kế hoạch về hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

rauthuycanhminhhoa

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Hòa ứng dụng công nghệ Israel về mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu

Qua đó, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ đến năm 2025.

Đồng thời, theo Nghị định số 13/2019/NÐ-CP, trong đó triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước, từ đó tạo động lực thúc đẩy việc hình thành và phát triển DN KH&CN. Ðồng thời, tập trung thúc đẩy hỗ trợ DN nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực hấp thụ công nghệ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Thành phố phấn đấu cấp giấy chứng nhận DN KH&CN cho từ 10-30 DN/năm; đến năm 2025 có từ 50-80 DN KH&CN trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các nhóm nội dung và giải pháp gồm: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách về DN KH&CN; Khảo sát, đánh giá, tư vấn DN có tiềm năng trở thành DN KH&CN; Đào tạo, tập huấn; Hỗ trợ ươm tạo DN KH&CN; Hỗ trợ phát triển DN KH&CN; Hướng dẫn DN KH&CN hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; tôn vinh, khen thưởng.

Thanh Phong/bantinplus.vn