• Trang chủ
  • Xã hội
  • Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 1000 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới
11 lượt xem

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 1000 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới

7 DHQGHN lot top 1000

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam lọt vào top 1000 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 959 (tăng 41 bậc so với lần xếp hạng tháng 1/2021, vị trí 220 châu Á và vị trí 17 Đông Nam Á).

Đồng thời, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 1302); Trường Đại học Duy Tân (vị trí 1470); Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (vị trí 1781); Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (vị trí 2165); Đại học Đà Nẵng (vị trí 2269); Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 2434); Đại học Huế (vị trí 2622); Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (vị trí 2822) và Trường Đại học Mỏ – Địa chất (vị trí 2967) được xếp kế tiếp.

Được biết, Webometrics là Bảng xếp hạng tự động được đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, tiêu chí “Presence” (lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Impact (mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Openness (độ mở học thuật) có trọng số 10%.

(Tin được xuất bản trên Tc in Thương trường và Doanh nghiệp số T8/2021)

Đinh Dương – Thuỳ Duyên

Thẻ tìm kiếm: