• Trang chủ
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Chiếm đến 70,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước
12 lượt xem

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Chiếm đến 70,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước

1437 image001

Theo đó, khối doanh nghiệp FDI trong quý 1/2021 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 108,67 tỷ USD, tăng 29,9%, tương ứng tăng 24,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng hóa trong tháng này đạt 21,93 tỷ USD, tăng 42,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch cả quý lên 58,95 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2021 ước đạt 18,18 tỷ USD, tăng 30,7% so với tháng trước và kim ngạch cả quý 1/2021 đạt 49,72 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan cho biết cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2021 có mức thặng dư trị giá 3,75 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại cả quý lên con số 9,23 tỷ USD.

Điển hình, doanh nghiệp FDI chiếm tới 70,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước (108,67 tỷ USD/154,01 tỷ USD). Đặc biệt, doanh nghiệp FDI cũng chiếm tới 80,6% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước (24,98 tỷ USD/31 tỷ USD).

Ngọc Danh