235 lượt xem

EVN: Ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức và nhân sự

chuyendoisotochuc286212

Tại hội nghị, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN công bố thống kê cho thấy đã số hoá 47 quy trình, nghiệp vụ trong 6 lĩnh vực công tác; hoàn thành xây dựng công cụ gửi thông báo đến email, điện thoại của người lao động về thông tin đến hạn xét nâng lương, thông tin đến hạn nghỉ hưu…; hoàn thành xây dựng và triển khai module chấm công/chấm điểm áp dụng tại Cơ quan EVN; tích hợp hệ thống quản lý nguồn nhân lực với hệ thống ký số nội bộ áp dụng trên một số quy trình nghiệp vụ… giúp nâng cao năng suất lao động, chuẩn hóa và tinh gọn bộ máy.

Cụ thể, đối với công tác đào tạo chuyển đổi nhận thức cho cán bộ về công tác chuyển đổi số. Theo đó,EVN đã xây dựng các bài giảng E-learning, tổ chức các hội thảo/hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, phát động các cuộc thi về chuyển đổi số… Đồng thời, để nâng cao nhận thức cho nhóm cán bộ trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự, trở thành nhóm dẫn đầu chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Việt Anh – Trưởng Ban TC&NS EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho hay nhằm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nhằm nâng cao năng suất lao động, giúp chuẩn hóa và tinh gọn bộ máy, từ đó vận hành hiệu quả hơn. Cùng với đó, việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong khối TC&NS toàn EVN đóng vai trò quan trọng vào sự thành công của chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị.

Văn Hải/Bestlife.net.vn