• Trang chủ
  • Tin 24/7
  • Hai trường Đại học có mặt trong Bảng xếp hạng đại học trẻ hàng đầu thế giới
58 lượt xem

Hai trường Đại học có mặt trong Bảng xếp hạng đại học trẻ hàng đầu thế giới

13 Vietnam co 2 co so

Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng của Bảng xếp hạng Young University Ranking 2021.

Năm 2021, Bảng xếp hạng Young University Rankings có 475 cơ sở giáo dục đại học đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. ĐHQGHN lần đầu tham dự bảng xếp hạng và có thứ hạng trong nhóm 251-300 thế giới, tiếp theo là ĐHQGTPHCM với thứ hạng trong nhóm 401+.

Cụ thể, ĐHQGHN luôn có những chuyển biến tích cực về nâng cao tầm ảnh hưởng và vị thế xếp hạng. Mặc dù, lần đầu tham gia xếp hạng tại Young University Rankings 2021, ĐHQGHN đã có được sự đánh giá cao nhất ở tiêu chí Giảng dạy (môi trường học tập) khi điểm xếp hạng ở tiêu chí này cao hơn 2,3% so với điểm trung bình của 50 cơ sở giáo dục xếp hạng trong nhóm 251-300; thậm chí còn cao hơn 6,3% so với điểm trung bình của 52 cơ sở giáo dục trong nhóm 201-250 thế giới. Bên cạnh đó, đối sánh với kết quả xếp hạng, ĐHQGHN còn có 2 tiêu chí khác là Triển vọng quốc tế và Trích dẫn có điểm cao hơn so với mặt bằng chung trong của nhóm xếp hạng 251-300 lần lượt là 12,9% và 11,3%. Điểm xếp hạng của chỉ số Thu nhập từ chuyển giao tri thức của ĐHQGHN tiệm cận với điểm trung bình chung của nhóm 201-250 và 251-300 khi chỉ kém 0,5% so với nhóm 201-250 và kém 1% so với nhóm 251-300.

Năm 2021, là bảng xếp hạng riêng các đại học thế giới tốt nhất được thành lập dưới 50 năm. Thực tế, bảng xếp hạng này được sử dụng phương pháp đánh giá tương tự bảng xếp hạng đại học thế giới của THE (World University Rankings) nhưng trọng số của các tiêu chí trên được điều chỉnh lại để phản ánh sứ mệnh và vai trò của các đại học trẻ, trong bối cảnh toàn của cầu hóa giáo dục, các đại học là mở rộng quy mô và tập trung đầu tư vào nghiên cứu. Bảng xếp hạng Young University Rankings 2021 xếp hạng đại học dựa trên bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 tiêu chí lớn: Giảng dạy (chiếm 30% tổng điểm), Nghiên cứu (30%), Trích dẫn khoa học (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Thu nhập nhờ chuyển giao tri thức (2,5%).

Song song đó, trong 61 cơ sở giáo dục đại học lần đầu tham gia xếp hạng Young University Rankings 2021, Đại học Paris-Saclay của Pháp có kết quả xếp hạng cao nhất ở vị trí 22 trong bảng xếp hạng. Vương quốc Anh vẫn là lãnh thổ có nhiều đại diện nhất trong bảng xếp hạng, với 37 cơ sở giáo dục, Ấn Độ hiện đứng thứ 2 (tăng từ vị trí thứ 3 năm 2020) với 34 cơ sở giáo dục, Tây Ban Nha với 33 cơ sở giáo dục.

(Tin được xuất bản trên ấn phẩm Thương trường và Doanh nghiệp in số tháng 7/2021)

Đinh Dương – Mỹ Huyền