• Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng
58 lượt xem

Hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng

r vxig

Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và được chi trả 01 lần.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định, hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo mẫu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/0/2022.

Tiếp đó, trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trình tự thủ tục thực hiện chính sách này được xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh sớm nhận được hỗ trợ; góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Huyền Anh

https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/ho-kinh-doanh-chiu-anh-huong-boi-dich-covid19-duoc-ho-tro-3-trieu-dong-335872.html