• Trang chủ
  • Xã hội
  • Khánh Hòa: Thu ngân sách giảm so với kế hoạch dự kiến năm 2021
18 lượt xem

Khánh Hòa: Thu ngân sách giảm so với kế hoạch dự kiến năm 2021

chumanhnhandiennamdulichquocgianhatrang

Theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025,  Khánh Hoà đã phân bố đầu tư theo thứ tự ưu tiên, ngành, lĩnh vực… Cụ thể, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý sẽ chủ yếu bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và các năm trước sang năm 2021 gần 1.100 tỷ đồng, đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài hơn 250 tỷ đồng…

Qua đó, năm 2021 – để giải ngân vốn vốn đầu tư công, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, tăng cường phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bảo đảm triển khai thi công đúng tiến độ dự án.

Đồng thời, Khánh Hoà sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hoà cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quyết liệt thực hiện công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa; xác minh nguồn gốc sử dụng đất; lập phương án bồi thường, niêm yết công khai lấy ý kiến, hoàn chỉnh phương án trình Sở Tài nguyên và Môi trường phương án giá đất.

Nói về điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho rằng, Khánh Hòa sẽ đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư công nhằm tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các ngành, lĩnh vực như: Giao thông, hồ chứa, đê kè ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm môi trường, hạ tầng y tế, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội.

Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – Nguyễn Tấn Tuân, nhấn mạnh: “Tỉnh sử dụng rất nhiều biện pháp, từ Hội đồng thẩm định giá, các cơ quan chuyên môn như: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư là phải vào cuộc. Từ đó, thẩm định các thiết kế xây dựng đến việc giám sát, áp giá đền bù, giải tỏa mặt bằng, tổ chức các khu tái định cư… thì lúc đó giải ngân đầu tư công mới đảm bảo được tiến độ.

Hồ Vĩnh Chung

Thẻ tìm kiếm: