• Trang chủ
  • Thị trường
  • Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất nhập khẩu có kim ngạch lớn tăng 6 tỷ USD
89 lượt xem

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất nhập khẩu có kim ngạch lớn tăng 6 tỷ USD

sanxuatthietbidientutaicongtytnhhcanonvietnam2cdonganh2chanoianhphamhung161 qtig

Ảnh minh hoạ

Qua đó, nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu được xác lập kể từ năm 2017. Được biết, đây là lần đầu tiên, Trung Quốc vượt Hàn Quốc trở thành thị trường lớn nhất cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam.

Đồng thời, trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt xấp xỉ 8 tỷ USD, tăng rất cao 54,6% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, thị trường Hàn Quốc đạt 7,3 tỷ USD, tăng ở mức khá 11%.

Trong khi đó, từ đầu năm đến 15/6/2021, kim ngạch của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 21,69 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2020 (tương đương tăng thêm 4,34 tỷ USD). Cụ thể, thị trường Mỹ đạt 4,88 tỷ USD, tăng 40,1%; Trung Quốc đạt 4,03 tỷ USD, giảm 6,2%; EU đạt 2,84 tỷ USD, tăng 42,7%; Hàn Quốc với 1,66 tỷ USD, tăng 56,4%… so với cùng kỳ năm 2020.

Văn Hải

http://thitruong.doanhnghiepvn.vn/may-vi-tinh-san-pham-dien-tu-va-linh-kien-xuat-nhap-khau-co-kim-ngach-lon-tang-6-ty-usd-371.html