• Trang chủ
  • Tin 24/7
  • Ngành thuế tỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
3 lượt xem

Ngành thuế tỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ông Nguyễn Minh Tâm, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương trao Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, nền kinh tế gặp nhiều khó khan. Tuy nhiên, nhờ làm tốt các công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ đọng thuế, công tác thanh tra, kiểm tra…Theo đó, Ngành thuế tỉnh Bình Dương đã thu ngân sách đạt 48.552 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán năm Bộ Tài chính giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Ngành Thuế tỉnh Bình Dương đã đề xuất những tồn tại, khó khăn trong công tác triển khai quản lý và thu ngân sách trong năm vừa qua. Cùng với đó, kiến nghị, đề xuất đến ngành, UBND tỉnh để có các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Đồng thời, năm 2021, Ngành Thuế tỉnh Bình Dương cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp thực hiện, điển hình: Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp chính sách rõ ràng, cụ thể cho người nộp thuế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư an tâm và thực hiện tốt các quy định của Luật Thuế…

Dịp này, Ngành Thuế tỉnh Bình Dương có 7 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Tuấn Hải