14 lượt xem

Tháng 2 năm 2021: Hơn 4.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 

dn 1588315301

 Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, trong tháng 2/2021 có số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 56.947 người, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 50,9% so với tháng 1/2021. Cùng với đó, có 4.604 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, có 7.699 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 70,1% so với tháng 01/2021).

Song song đó, trong tháng 2/2021 có tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 720.407 tỷ đồng (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2020), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 334.821 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 385.586 tỷ đồng với 6.522 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn. Đồng thời, trong tháng 2/2021 có số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 33.611 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 21.636 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.380 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, 3.595 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 3.595 doanh nghiệp, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020. 16/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng.

Trong khi đó, doanh nghiệp giải thể tăng cao, gồm: sản xuất phân phối, điện, nước, gas; vận tải kho bãi và khai khoáng với tỷ lệ tăng lần lượt là 220%; 53,2% và 50%. Mặc dù vậy, doanh nghiệp thành lập mới là 18.129 doanh nghiệp, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 172.844 lao động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 11.033 doanh nghiệp, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2021 có số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm ở 12/17 lĩnh vực, chủ yếu là các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: nghệ thuật, vui chơi và giải; giáo dục và đào tạo; dịch vụ lưu trú và ăn uống; khai khoáng; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vận tải kho bãi; bán buôn; bán lẻ; dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; xây dựng…

Văn Hải – Quang Huy