• Trang chủ
  • Tin 24/7
  • Thúc đẩy hình thành mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
87 lượt xem

Thúc đẩy hình thành mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

nn

Ảnh minh hoạ 

Theo đó, để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững và lâu dài, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, cần thiết phải hướng tới đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác nguồn tài nguyên chất xám, tài sản trí tuệ, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ mới.

Trong thời gina qua, Đảng và Chính phủ đã định hướng, chỉ đạo, điều hành sát sao. Cụ thể, kể từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” hướng tới tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hình thành và phát triển. Qua đó, nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đã được triển khai trên khắp cả nước, từ các bộ, ngành, địa phương tới các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, thu hút sự tham gia của các thành phần trong nước, nước ngoài.

Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST hiện còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, Hội thảo “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam” nhằm tạo ra diễn đàn để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 844 tại Trung ương và địa phương trong giai đoạn 2016-2020. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong đó, hội thảo còn giúp nâng cao năng lực nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên thế mạnh của bộ/ngành, địa phương cho các cán bộ phụ trách, cán bộ nghiên cứu.

Được biết, Hội thảo lần này tập trung vào các nội dung, điển hình: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam; Cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST; Về phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp ĐMST.

(Tin được xuất bản trên ấn phẩm Thường trường và Doanh nghiệp số tháng 6/2021)

Hoàng Quý