10 lượt xem

Thủy sản Việt Nam: Chính thức xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

anh 1 1

Gần 700 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam sẽ xuất khẩu vào thị trường Đài Loan.

Cùng với đó, danh sách cập nhật có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan. Theo công văn của TFDA cho rằng, sản phẩm thủy sản Việt Nam hiện chưa được TFDA đánh giá/kiểm tra hệ thống. Vì vậy, chỉ có các sản phẩm thủy sản đã từng xuất khẩu sang Đài Loan và do các doanh nghiệp nằm trong Danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan, mới được phép xuất khẩu vào Đài Loan.

Đồng thời, biện pháp kiểm tra từng lô đối với hàu của Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan sẽ tiếp tục được thực hiện đến ngày 20/6/2021 tới đây do phát hiện norovirus.

Hoàng Đức