• Trang chủ
  • Doanh nghiệp
  • Tổng cục Hải quan: Công nhận 4 doanh nghiệp đủ điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan
11 lượt xem

Tổng cục Hải quan: Công nhận 4 doanh nghiệp đủ điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan

5207692 0 342 2757 1833 1000x541 80 0 0 46c15f5205bdfdb5c42453174cee13be

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, 4 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH GK Logistics Việt Nam, địa chỉ tại Hà Nội; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đường Việt, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sơn Việt, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Tốc Hành Phương Đông, địa chỉ tại Hà Nội.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty này có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Trần Lâm – Thuỳ Duyên