11 lượt xem

Xuất nhập khẩu tang nhẹ đạt hơn 74 tỷ USD, xuất siêu gần 3 tỷ USD

4458 xuat nhap khau hang hoa

Theo đó, cả nước có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên điển hình: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.

Đồng thời, tính đến ngày 15/2/2021, có luỹ kế tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 38,46 tỷ USD, tăng mạnh gần 36,9% so với cùng kỳ 2020, tương đương con số tăng thêm hơn 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong nửa đầu tháng 2 năm nay, kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/2/2021, nhập khẩu cả nước đạt 9,24 tỷ USD, giảm khoảng 500 triệu USD. Trong đó, 2 nhóm hàng nhập khẩu tỷ USD trong nửa đầu tháng 2 là: máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Mặc dù vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/2/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước vẫn tăng mạnh khi đạt 35,7 tỷ USD, tăng hơn 7 tỷ USD so với cùng kỳ 2020, tương đương gần 25,3%. Vì vậy, so với cùng kỳ 1 năm trước, cả xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam đều có sự khởi đầu ấn tượng.

Đặc biệt, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 74 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 2,76 tỷ USD.

Ngọc Danh